آموزش زبان هندی
 

 

انصاف بده که عشق نیکوکار است           زانست خلل ، که طبع بد کردار است

تو شهوت خود را لقب عشق نهی             از شهوت تا به عشق وه بسیار است

مفهوم : عشق مقدس است به شرط که هدفی در آن نباشد

با انصاف باش که عشق ، عامل نیکوکاری است . خلل و ضعف سرشت است که عامل کردار بد است

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 17:50  توسط هدی | 
 

KAL HO NAA HO

شاید فردایی نباشد

काल हो ना हो

که بشود جبران کرد

काल = فردا

فردا که به نامه سیه درنگری               بس دست تحسر که به دندان بری

بفروخته دین به دنیی از بی خبری         یوسف که به ده درم فروشی چه خری؟

مفهوم: اگر امروز تلاش نکنی فردا حسرت می خوردی

در روز قیامت ، وقتی که به کارنامه ی سیاه خود نگاه می کنی ، بسیار متاسف خواهی شد که از روی نادانی ، ایمان خود را به مادیات دنیا فروخته ای.

وقتی که یوسف را (ایمان خود را) به ده درم (مبلغ نا چیز) بفروشی ، چه چیزی بهتر از آن می توانی بخری

مصراع دوم بیت اول(کنایه از حسرت و تاسف خوردن است.)

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 17:42  توسط هدی | 
 

 

 लडकिया अच्छी रोटी खातीं हैं.

The girls eat tasty bread.
लडके अच्छी रोटी खाते हैं

The boys eat tasty bread.
ये बडे घर हैं.

These are big houses.
वे सुन्दर लडकिया हैं.

 Those (they) are pretty girls.
वे लडकिया सुन्दर हैं.

Those girls are pretty.

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:55  توسط هدی | 

سلام نمسته

از

سلام نمسته

اک دین  اک پل اک جانیا                       آج هه کل پیرا ور جانیا

اور جانیا ، اور جانیا اورجانیا                 اک دین اک پل اک جانیا

آج هه کل پیرا ور جانیا

آمیل جا پیر گله پیروا هسته هسته

سلام نمسته     سلام نمسته   سلام نمسته    سلام نمسته

جومته ساره       به نظاره هه

جان لو اینکا مطلب یه اشاره هه

کام کی کیتنی  یه بهاره هه

بیته پل مه یه       سب دیواره هه

زراهات تواو تانا      تورا بنگرا تو پا نا

دل دل سه میلانا مره جانیا       میل وقت سوهانا

بن جایگا بهانا کم بخت زمانا مره جانیا

مره جانیا      مره جانیا       مره جانیا

آمیل جا پیر گله پیروا هسته هسته

سلام نمسته     سلام نمسته   سلام نمسته    سلام نمسته

راههمه چلته    میاتا هه گویی   دک که تری خوشیا  کیلتاهه گویی هسکه کرلنا

بات تو گویی

دکنا تری قسمت    جاگی یا سویی لوت جایه زندگانی جوبی کهنی سوهانی

که دووکاهانی مره جانیا      تری مری یه جوانی

اک بارهی یا آنی             پیر ختم کاهانی

مره جانیا مره جانیا مره جانیا مره جانیا

آمیل جا پیر گله پیروا هسته هسته

سلام نمسته     سلام نمسته   سلام نمسته    سلام نمسته

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:38  توسط هدی | 

 

HINDI

ENGLISH

فارسی

काला

Black

سیاه

नील

Blue

ابی

हरा

Green

سبز

पीला

Yellow

زرد

लाल

Red

قرمز

में

In

در

से

From

از

का

Of

आध्यापीका

(female) teacher

जानना

to know

चाबल

Rice

एक

One

یک

दो

Two

دو

तीन

Three

سه

चार

Four

چهار

पांच

Five

پنج

छः

Six

شش

सात

Seven

هفت

आठ

Eight

هشت

नौ

Nine

نه

दस

Ten

ده

ग्यारह

Eleven

یازده

बारह

Twelve

دوازده

तेरह

Thirteen

سیزده

चौदह

Fourteen

چهارده

पन्द्रह

Fifteen

پانزده

सोलह

Sixteen

شانزده

सत्रह

Seventeen

هیفده

अठारह

Eighteen

هجده

उन्नीस

Nineteen

نوزده

बीस

Twenty

بیست

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:35  توسط هدی | 
- مبعث حضرت رسول اکرم(ص) و آغاز نزول قران بر پیامبر را به دوستان تبریک می گویم.

آن را سپرد کایزد مردین و خلق را       اندر کتاب خویش بدو کرد اشارتش

پیامبر اکرم ص دین و امت خود را به دست کسی سپرد که خداوند در کتاب خود از او یاد کرده است.(اشاره به حضرت علی )

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 0:37  توسط هدی | 

 

HINDI

ENGLISH

فارسی

कमरा

Room

اتاق

केला

Banana

موز

तारा

Star

ستاره

हवा

Wind

चीनी

Sugar

شکر

नकडी

Spider

पक्षी

Bird

डोस्त

Friend

دوست

किताब

Book

کتاب

औरत

Woman

زن

आदमि

Man

مرد

खाना

To eat

غذا

पीना

To drink

نوشیدن

जाना

To go

رفتن

आना

To come

آمدن

करना

To do

کردن

देना

To give

लेना

To take

लिखना

To write

نوشتن

पढना

To read

خواندن

समझना

To understand

فهمیدن

समझाना

To explain

सीखना

To learn

सिगरेट

Sigaret

रोटी

Bread

نان

वहां

There

انجا

यहां

Here

اینجا

जहां

Where

धुआं

Smoke

आग

Fire

भी

Also, too, as well

نیز

बडा

Big

छोटा

Small

کوچک

लम्बा

Long

महंगा

expensive

گران

सस्ता

cheap

ارزان

साफ

clean

تمیز

गान्दा

Dirty

ठण्डा

Cold

سرد

गर्म

Hot

گرم

रंग

Color

رنگ

सफेद

White

سفید

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 21:5  توسط هدی | 

 

دل سه ره

از

دل سه ره

اک سورج نیکلاتا          کوچ پارا پیگلاتا

اک اندی آیی تی        جب دل سه آه نیکلی

دل سه ره    دل سه ره   دل سه ره    دل سه ره

دل تو آخر دل هه نا         میتی  سی مشکل هه نا

پیا پیا        پیا پیا           پیا نا پیا

جیا جیا     جیا  نا  جیا   دل سه ره   دل سه ره   دل سه ره

ووپته وتیجکر                 پرو سه او تره ته

پرو کی شاخوسه            او ترانه

پیراوتنه ماسم گذره     وو پته دو بیچاره

پیراوگنه  کی چاهت مه              وو صحرا وو سه گذره

وو پته دل  دل دل دل ته    وودل ته دل دل دل  ته

دل هه تو پیر دردهوگا      درد ههتو دل بی هوگا

ماسم گذر ته هه رهته هه

دل هه تو پیر درد هوگا        درد هه تو دل بی هوگا

ماسم گذر ته هه رهته        درد هه تو دل بی هوگا

ماسم گذر ته هه رهته دل سه دل سه دل سه

دل سه ره    دل تو آخر دل هه نا

پیا پیا      پیا پیا     پیا نا پیا     جیا جیا   جیا نا جیا      دل سه ره

بندن هه رشتو مه          کانتوکی تاره هه

پتر که دروازه      دیواره

به له پیر بی اوکتی هه       اور غنچه بی کیلته هه

اور  چلته هه افسانه          کردار بی میلته هه

وورشته دل دل دل ته        وو دل ته دل دل دل ته

غم دل که پکش گول بوله هه         پانی   که یه بول بوله هه

بو جته هه بنته رهته هه             غم دل که پکش گولبوله هه

پانی که یه بوبلوله هه             بوجته هه بنته رهته هه

دل سه دل سه دل سه دل سه       دل سه ره  دل سه ره

دل سه ره      دل سه ره    ... .....  ..........

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 20:37  توسط هدی | 

نتیجه گیری :

هندوستان دین های متفاوتی دارد که مردمانش با شرایط مختلف در کنار هم زندگی می کنند . مذاهب مردم هند به حد کمال این نکته را شرح می دهد که احساسات بشری نسبت به حوایج روحانی و عقلانی در زندگانی این جهان چگونه است . روحانیت بخشی از زندگی هند است. بنارس یک شهر روحانی است . عبادت گاه های زیادی در این شهر است.

طی 3 روز وحشتناکی بعد از قتل ایندرا گاندی توسط محافظان سیک در گذشت وهندوهای خشمناک سرود خون در برابر خون را سر دادند و اتومبیل ها یی که در دهلی ، به آتش کشیدند. که همبستگی با هم را نشان می دهد.

آنهایی که آخر اسم  خان دارند مثل:شاهرخ خان، امیر خان ،سلمان خان .....آن ها مسلمان هستند . فکر می کنم سنی باشند.

درهند اختلافات دینی بین هندو ها و مسلمانان به کشت و کشتار زیادی منجر شده.

با ورود اسلام بر سرزمین هندوستان و ورود مسلمانان  و فرهنگ اسلامی زبان و الفبای دیگری در زبان هندی بوجود آمد که آن را زبان اردونامیدند. آریایی های که به هند آمدند مردمی بلند قامت و سفید چهره بودند که خود را آرییایی به معنی شریف و نجیب نامیدند. بعد از جدایی هندوستان و پاکستان از یکدیگر و بروز خشونت بین این دو کشور، رابطۀ بین این همسایگان بر بی اعتمادی استوار شد. خصومت بین این دو کشوردر جنگ سال 1971،1965،1648 آشکار گردید. و جنگ بین آن ها در طول مرز در کوهستان های کشمیر تداوم یافت. در هنگام جدایی هر دو کشور کشمیر را متعلق به خود می دانستند. فعالیت نظامی در طول 50 سال در این منطقه ادامه یافته است. کشمیر یک منطقۀکوهستانی است که در شمال غربی هندوستان واقع شده است. کشمیر مردمانش سفیدرو بلند قامت است من فکر می کنم که آرییایی های که به این سرزمین وارد شده اند زبان و نژاد را هم آورده اند. پس به زبان اردو صحبت می کنند. چون زبان اردو ما می فهمیم .  

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 20:28  توسط هدی | 

8 مسیحیت:

حدود 22 میلیون هندی( 4/2 درصد جمعیت) مسیحی و ازپیروان فرقه های مختلف هستند . سابقه حضور جوامع مسیحی در هند تقریبآً مشابه اروپاست. گفته می شود در سال 52 میلادی از میان حواریون ، توماس مقدس به کرالا در ساحل جنوب غربی هند آمده است . پرتغالی ها و انگلیسی ها جوامع مسیحی را در مناطق متعددی از هند برپا کردند و بیش از یکقرن است که مبلغان مسیحی از کشور های مختلف در هندوستان فعالیت می کنند.

9 زردشت:

آیین زردشت ، دین ایران در دوران قبل از اسلام بوده است که طی قرن 8 تا 10 میلادی توسط کسانی که از دست مسلمانان گریخته بودند، به هند آمده شد. در هند حدود دویست هزار نفر پیرو آیین زردشت هستند که پارسی نامیده می شوند و اغلب آن ها در بمبئی زندگی می کنند.

از نظر پارسیان ، کائنات صحنۀ نبرد میان نیکی و پلیدی است و آن ها به یک خدای برتر اعتقاد دارند . کتاب مقدس زرتشتیان اوستا نام دارد. در این کتاب آتش ، آب و خاک مقدس شمرده شده اند. پارسی ها معتقدند که اجزای بنیادی باید همیشه پاک بمانند، به این دلیل در آیین زرتشتی مردگان دفن یا سوزانده نمیشوند و در رودخانه یا دریا انداخته نمیشوند. در عوض پارسیان جسدهایشان را روی (برج های  خاموش) می گذارند تا کرکس ها و سایر پرندگانی که در اطراف برج می گردند ، آن ها را متلاشی کنند.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ساعت 15:32  توسط هدی | 

ها صنم موجکوهه پیار په اعتبار

از

نا توم جانا ناهم

جا صنم موجکوهه پیار په اعتبار       مه کرونگی ترا انتظار 2

مه گیتنی دور چلا جائونگا             تو جه  یاد بی نا آئونگا

یه با تهه اور جانه کی                        تو جه مه پول ناپائونگا

تو مسه هی تی مری زندگی         لیکن یه کیا هوا 2

توم بین بی مه جی رها هو         مه کسا هو بی وفا

جا صنم آیگی پیر لوتگی یه بهار       مه کرونگی ترا انتظار

جا صنم موجکوهه پیار په اعتبار       مه کرونگی ترا انتظار

جا صنم موجکوهه پیار په اعتبار       مه کرونگی ترا انتظار

مه کیتنی دور چلا جائونگا        توجهه یاد بی نا آئونگا

یه با ته هه اور جانه کی        تو جه مه پول ناپائونگا

مه ایتنی دور چلا جائونگا       توجهه یاد بی آئونگا

شاید کپی کهی تو مه مری میله خبر 2    کرله نا یاد بس موجه ممکن هویه اگر

جاصنم نری سات مری جانه هه مری یاد    مه کرونگی ترا انتظار....

جا صنم موجکوهه پیار په اعتبار       مه کرونگی ترا انتظار

مه ایتنی دور چلا جائونگا       توجهه یاد بی آئونگا

دوستان اگر فرصت کنم نوشته ها را به زبان هندی تبدیل می کنم.ترجمه آن را برایتان خواهم گفت. 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ساعت 15:30  توسط هدی | 

6 سیکها:

آیین سیک درقرن 15 میلادی در شمال هند ظهور کرد . در این آیین تأ ثیرات مسلمانان تیموری ، مبلغان مسیحی و هندوئیسم یافت می شود. امروزه 2 درصد جمعیت هندوستان سیک هستند که اغلب آنها در پنجاب زندگی می کنند.

انشعابات تازهترین نیز در آیین برهمایی (هندوئیسم) وجود دارد که آیین سیک (Sikh) یعنی (شاگرد) معروف ترین آنها است.

بنیانگذار آین سیک نانک دف (Nanak Dev) (1469-1539) بود که اولین گورو از ده گوروی جامعۀ سیک بود . 2 ص 78 یکی از شاگردان کبیر نانک(Nanak) نامیده می شد و نخستین گورو (Guru ) یعنی معلم است . وی به سال 1469 در خانواده ای از طبقۀ کشاتر یاها در یکی از روستا های لاهور به دنیا آمد. او از عرفان مسلمان و هندو استفاده کرد . سپس به کشورهای اسلامی و زیارت مکۀ معظمه رفت و سرانجام ، آیین سیک را که آمیزه ای از هندوئیسم واسلام است، پدید آورد. و در سال 1539 در گذشت.(5) 1 ص 44 پنجاب زادگاه این آیین است؛پنجمین گوروی سیک ، آرجان داس (Argan Das) شهر آمریتسار در پنجاب را به عنوان محل احداث معبد طلایی برگزیدکه پایتخت روحانی سیک ها و مقدس ترین گوردوارا(Gurdwara) مکان ستایش است.

تعالیم سیک :

5 گرودوارا اول سیک سرود ها وتعالیم آیین سیک را نگاشتند و آنها را در کتب مقدس سیک به نام گورو گرانت صاحب (Guru  Granth Sahib ) گرد آوردند.

در تعالیم سیک ، نفوذ شدید تعالیم اسلام و هندو به چشم می خورد ، اما سیک ها نظام طبقاتی هندو را مردود می دانند و بعضی از رسوم خاص اسلام از قبیل ادای نمازهای پنجگانه و زیرات حج را رد می کنند. اعتقاد به خدا یگانه که ایک ( (Ikkبه نام یک می نامند. سیک ها معتقدندکه خدا را تنها میتوان از طریق ایمان عاشقانه شناخت.

نانک بت پرستی  و ریاضت را ممنون کرد. البته سیکها ذبیحۀ مسلمانان را به سبب قطع شدن رگ های گردن حیوان ، حرام می دانند. و کیگویند آن را باید با یک ضربه هلاک کرد. ایشان از شراب و دخانیات نیز پرهیز می کنند.

سیک ها با یکدیگر بسیار متحدند و برای تشکیل کشور مستقل با دولت هند مبارزه میکنند. آنان خانم گاندی نخست وزیر هند را در سال 1984 ترور کردند.

گوروهای دیگر:

پس از گورو نانک 9گوروی دیگر یکی پص از دیگری برخاستند و اینک فهرست اسامی گوروی سیک ها و تاریخ تولد و وفات ایشان:  

 

(5) قرب سال 1000 ه.ق اکبرپادشاه مسلمان هندوستان تحت تأ ثیر این آیین و به کمک یکی از دانشمندان عصر خود آیین اکبری را بنیاد نهادکه صلح کل بین ادیان را تبلیغ می کرد.  

 1.    گورو نانک(1469-1539)؛

2.    گورو آنگد(1504-1552)؛

3.    گورو امر داس (1479-1574)؛

4.    گورو رام داس (1534-1581)؛ پدر گورو های بعدی ؛

5.    گورو ارجن(1563-1606؛ فرزند گوروی قبلی؛

 

7اسلام:

اسلام توسط فاتحان مسلمان و بازرگانان عرب به هندوستان وارد شد.بر خلاف هندوئیسم ، اسلام از همان ابتدا کامل بود و دست کم از لحاظ نظری هیچ تغییری در آن اعمال نشده است . اسلام به معنای تسلیم در برابر خدا است . 5 تکلیف واجب بر مسلمانان عبارت از:

1.    تشهد ،

2.    نماز،

3.    روزه ،

4.    زکات،

5.    حج.

مسلمانان هند مثل مسلمانان بقیۀ دنیا به 2 گروه عمده تقسیم شده اند، تقسیم بندی ای که گاه به درگیری های خشونت باری منجر شده است . این 2 گروه عمده عبارتند از

1.    سنی ها

2.    شیعه ها

اغلب مسلمانان هندی،سنی هستند.یکی از شعب رازورانه مذهب سنی، صوفیه است که اجزایی از هندوئیسم در روش ها ی عملیشان دیده می شود.

اگر چه مسلمانان از نظر تعداد مسلمانان فقط 14 در صد جمعیت هند را تشکیل می دهند، هندوستان از نظر تعداد مسلمانان ، رتبه سوم را در جهان دارد . در مناطق مسلمان نشین هندوستان، مشاهدۀ یک اتوبوس در کنار جاده در هنگام نماز و مسافرانی که بیرون از اتوبوس با پاهای بدون کفش روی جانماز روی 2 زانو نشسته و نماز اقامه می کنند ، دور از انتظار نیست . مسلمانان می توانند همه جا نمازشان را اقامه کنند اما در صورت امکان نماز را در مسجد به جا می آورند.
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 10:34  توسط هدی | 

شور عشق

عشق شوری در نهد ما نهاد                       جان ما را در کف غوغا نهاد

گفت و گویی در زبان ما فکند                 جست و جویی در نهاد ما نهاد

داستان دلبران آغاز کرد                         آرزویی در دل شیدا نهاد

قوصه خوبان به نوعی باز گفت           کآتشی در پیر و در بر نا نهاد

رمزی از اسرار باده کشف کرد             راز مستان جمله بر صحرا نهاد

از خمستان جرعه ای بر خاک ریخت               جنبشی در آدم و حوا نهاد

عقل مجنون در کف لیلی سپرد          جان وامق در لب عذرا نهاد

بهر آشوب دل سوداییان                   خال فتنه بر رخ زیبا نهاد

وز پی برگ و نوار بلبلان             رنگ و بویی در گل رعنا نهاد

فتنه ای انگیخت ، شوری در فکند        در سرای شهر ما چون پا نهاد

جای خالی یافت از غوغا و شور        شور غوغا کرد و رخت آن جا نهاد

نام ننگ ما همه بر باد داد           نام ما دیوانه رسوا نهاد

چون عراغی را درین ره خام یافت       جان او بر آتش سودا نهاد

                                                                            فخراالدین عراقی

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 16:26  توسط هدی | 

5 بودا (بودائیسم):

آیین بودا در قرن ششم قبل از میلاد توسط سیذارتا گوتاما، شاهزاده توانگر هندی پایه گذاری شد. او تمام دارایی اش را ترک کردو زندگی خود را وقف تفکر و تامل در اسرار زندگی کرد و پس از این که به روشن بینی عرفانی دست یافت به نام بودا (فرد روشن بین )معروف شد.

 تعالیم بودا:

بر اساس درک اسرار وجود انسان است که بودا طی مراقبه های طولانی آن ها را در یافته است.

جوهرۀ این تعالیم در 4 حقیقت باشکوه نهفته است .

1.    حقیقت باشکوه این است که زندگی رنج و کبود است.

2.    حقیقت این است که تمام غصه ها ناشی  از طلب و وابستگی به افراد و اشیا ء فانی است

3.    حقیقت این است که با وتوقف کردن خواسته ها  و قصه به پایان می رسد.

4.  حقیقت چگونگی متوقف کردن خواست و طلب را با پیروی از یک نظام روحانی و معنوی که بودایی ها آن را راه میانی می نامند.

آیین بودا یکی از شاخه های آیین برهمایی است . در قرن 6 ق.م در مقابل قدرت برهمنها در هندوستان به وجود آمد.3 ص68 این آیین از هندوستان بیرون آمده و سراسر مناطق خاوری را در نوردیده است . به علت داشتن اندیشه های عرفانی لطیف و گسترش در مناطق پر جمعیت جهان ، پیروان زیادی دارد و اخیراً به اروپا و آمریکا نیز سرایت کرده است اما در عوض در چین ، تبت ، کره ، ژاپون ، سیلان و برمه همیچنان به پیشرفت خود ادامه داد

سرگذشت بودا:

بودا (Buddha) به معنای «بیدار» لقب گوتاماGautama)    شا کیا مونی Sakya-muni)  ) بنانگذار مکتب اصلاحی بودیسم است . به عقیدۀ بوداییان وی که فرزند پادشاه شهر کاپیلاوستو (Kapila - Vastu ) در شمال هندوستان(2) بود. در حدود سال 563 ق.م(3) در شمال هند در ناحیه نیپال در یک خوانواده شاهی (کشمیر)از قبیله ساکیا به دنیا آمد و درآغاز سیدارتا گوتمه (Siddhartha_Gautama ) یعنی کامیاب و به کمال رسید بودا نامیده می شد.

ستاره شناسان پیشگویی کرده بودند که این شاهزاده مصلح (اصلاح کننده،آشتی دهنده ) وفاتح )(گشاینده پیروز، کسی که چیزی بگشاید یا کشوری را بجنگ تصرف کند. )

 

 (2) این شهر اکنون جزو کشور نپال و زادگاه بودا در 15 کیلومتری آن واقع شده است.

بزرگی خواهد بود و همچنین پس از مشاهدۀ نمونه های بیماری ،پیری و مرگ و برخورد با یک ریاضت کش دنیا را ترک خواهد کردو به ریاضت روی می آورد. بدین سبب پدرش دستور داده بود وی را به دور از ناملایمات زندگی بشری و در ناز نعمت پرورش دهند و مراقب رفتار و کردار او باشند. شاهزاده با دختر عمویش یشود هرا (Yasodhara) ازدواج کرد و دارای پسری به نام راهولا (Rahula) شد. وی در 29 سالگی پس از مشاهده موارد مذکور ، شبانه از کاخ تنعمات ان گریخت و تحت ارشاد فردی به نام آلارا (Alara) زندگی راهبان را برگزید و پس از 6 سال ریاضت های سخت و طاقت فرسا در جنگل ها ، سرآنجام از ریاضت نومید شد و آن را کنار گذاشت و به تامل و تفکر و مراقبت معنوی روی آورد. جهاد اکبر او نیز 6 سال طول کشید و پس از آن به 7 هفته توقف زیر درختی که بعداً درخت بیداری نامیده شد ، با مارا( (Maraیعنی شیطان ویرانگر مبارزه کرد و در نهایت به حقیقت دست یافت و بودای دورۀ کنونی شد.

بودا در مدت 40 سال با مسافرت های فراوان ، آیین خود را در سراسر هندوستان تبلیغ کرد در 80 سالگی در حدود سال 483 ق.م به نیروانه پیوست.

فرقه های بودایی:

آیین بودا 3 فرقه دارد:

1.    مهایانه(Maha_yana) یعنی چرخ بزرگ ، آیین شمالی که در چین رواج دارد. این شعبه از آیین بودا با طیف هایی از اعتقادات و سنن کنفوسیوس و لائوتسه در چین و شینتو در ژاپن در آمیخته است . یکی از طریقه ها ی عرفانی آن که به سانسکریت دهیانه (Dhyana) یعنی تأمل؟، به چینی چانگ (Chang) و به ژاپنی زن (4)(Zen) خوانده می شود ،شهرت جهانی دارد.

2.  هینایانه((Hina-yana یعنی چرخ کوچک،آیین جنوبی که در سریلانکا(سیلان) و کشور های جنوب شرق آسیا مشاهده می شود. پیروان آیین خود را ترواده (Theravada) یعنی آیین نیاکان و بزرگان می خوانند.

3.  وجریانه ((Vajra-yana یعنی چرخ الماس، این فرقه در تبت وجود داردو آیین بودا را با سحر و کهنات و توتم پرستی در آمیخته و تشکیلاتی نیرومند برای خود پدید آورده است

کتب بودایی:

قدیمترین کتاب مقدس بوداییان تریپیتکه(Tri-pitaka) یعنی 3 سبد نامیده می شود که دارای 3 بخش است:

1.    قواعد رهبانیت ؛

2.    وسیلۀرستگاری ؛

3.    مفهوم فلسفی و روانشناسی.

کتابهای مقدس بودیسم به زبان پالی و پراکریتی است . فرقه های مختلف بودایی کتابهای مخصوص به خود دارند.

(4)گاهی این واژه را (ذن) می نویند که وجهی ندارد.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 1:52  توسط هدی | 

 

همنشینی که نافه بوی بود       خوبتر از آنکه یافه گوی بود

دوستی که خوش سخن است (سخنان مفید و با ارزش می گوید)  بهتر از آن دوستی است که بیهوده گوی است

گوهر نیک را زعقد مریز                وآنکه بد گوهر ست از او بگریز

دوست خوب را که مانند گوهر با ارزش است ،از ریشه ی دوستان جدا نکن و از کسی که ذات او پست پلید است ،دوری کن.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:26  توسط هدی | 

فارسی

تلفظ

هندی

فارسی

تلفظ

هندی

جوشیدن

اٌملنا

उमलना

هوا

ماًسم

मौसम

رشد .نمود

اٌگنا

उगना

گرم

گرم

गरम

چسبناک

چیپنا

चिपकना

انجام بده

کر،کرو

कर, करो

نیرو

تاکد

ताकद

بگیر

له ولو

ले

جا .مکان

جگه

जगह

بده

ده ودو

दे, दो

سوختن

جلنا

जलना

45 دقیقه

پونه

पोने

پوسته

سیپی

सिपी

15 وربع دقیقه

ساوا

सवा

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 11:32  توسط هدی | 

بیان وادی عشق

بعد از این وادی عشق آید پدید              غرق آتش شد کسی کان جا رسید

کس در این وادی به جز آتش مباد           و آن که آتش نیست عیشش خوش مباد

عاشق آن باشد که چون آتش بود            گرم رو سوزنده و سرکش بود

عاقبت اندیش نبود یک زمان               درکشد خوش خوش بر آتش صد جهان

نیک وبد در راه او یکسان بود              خود چو عشق آمد نه این نه آن بود

دیگران را وعده فردا بود                  لیک او را نقد هم این جا بود

 عشق اینجا آتش است و عقل دود             عشق و کامد درگریزد عقل زود

عقل در سودای عشق استاد نیست      عشق کار عقل مادرزاد نیست

مرد کارافتاده باید عشق را    مردم آزاده باید عشق را

تو نه کار افتاده ای نه عاشقی     مرده ای تو عشق را کی لایقی

زنده دل باید درین ره صد هزار       تا کند در هر نفس صد جان نثار

                                                         عطار نیشابوری

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ساعت 23:6  توسط هدی | 

 

4 جین ، جینیزیم:

یکی از شاخه های آیین برهمایی آیین جین است.

از قرن ششم قبل از میلاد دین هندو در مقابل 2 دین جدید قرار گرفت . این دین که شاخه هایی متفرع (شاخه شاخه شدن) از دین ودایی بودند.

1.    دین جین (Jain) که منحصر به هندوستان بوده و با پیروان اندک تا امروز نیز وجود دارد.

2.    دین بودا(Boda) که بعدا از هند رانده شد و در نواحی خاور دور منتشر گشت و امروزه پیروان زیادی دارد.

مؤسس دین جین:

در حدود سال 599 ق.م در ناحیه ای که اکنون به نام «بهار» معروف است . در خانواده ای از طبقۀ کشتریه (اشرافی) کودکی متولد شد که بعد «مهاویره» به معنی «پهلوان بزرگ » شهرت یافت. دینی بنا نهاد که به نام دین «جین» آن هم به معنی پیروز است.

وی در 30 سالگی دنیا را ترک کرد و پس از ریاضت های طولانی به حقیقت دست یافت.

جین یک دین باستانی است که نکات مشترکی با دین بودا دارد . ماهاویرا (Mahavira) شاهزادۀ هم عصر سیذارتا ، آیین جین را به منظور اصلاحاتی در آیین هندو پایه گذاری کرد.  ماهاویرا معتقد بود برای دستیابی به نیروانا، انضباط سخت تر و دقیق تری لازم است.

تعالیم دین جین:

به عقیده جین راه رستگاری بر 2 اصل قرار دارد :

1.    ریاضت کشی

2.    اهیمسا(Ahimsa) یعنی خودداری از آزار موجودات جاندار

هر مؤمنی در دین جین می بایست به عنوان تکلیف عهد کندکه:

1.    هیچ موجودی را نکشد.

2.    دروغ نگوید.

3.    چیزی که به او داده نشده نگیرد.

4.    عفیف (پرهیزکار) باشد و به لذتهای جسمانی پشت پا بزند.

5.    از هر گونه دلبستگی اندک یا بسیار به مال دنیا بیزاری کند.

کشاورزی دردین جین حرام است ، زیرا در هنگام کشت و زرع ممکن است موجود جانداری کشته شود. آب آشامدنی را از صافی می گذرانند که مبادا حشره ای نابود شود. دهان خود را می پوشانند که در هنگام تنفس موجود ذره بینی هوا کشته نشود. هرگز حیوانی را قربانی نمی کنند. حتی بیمارستان می سازند واز حیوان نیزپرستاری می کنند. گاندی رهبر هند سخت شیفته تعالیم دین جین بود ، با یک لنگ خود را می پوشاند و اصل اهمیسا را سر مشق خود قرار داده بود. تعلیمات دین جین در کتابی به نام (آگاماس،Agamas) که به معنی پندار است ، گردآوری کرده اند.

پیروان جین کم تر از یک درصد جمعیت هندوستان را تشکیل می دهند و عمدتاً در ساحل غربی در ناحیه بمبئی تمرکز یافته اند. جوامع کوچک پیروان جین از نظر اقتصادی بسیار موفق هستند ، زیرا تکالیف دینی آن ها باعث شده است مشاغلشان به بانکداری ، تجارت و سایر مشاغلی که معمولاً درآمد خوبی دارند ، محدود شود.

یکی از شاخه های آیین برهمایی آیین جین است.

از قرن ششم قبل از میلاد دین هندو در مقابل 2 دین جدید قرار گرفت . این دین که شاخه هایی متفرع (شاخه شاخه شدن) از دین ودایی بودند.

1.    دین جین (Jain) که منحصر به هندوستان بوده و با پیروان اندک تا امروز نیز وجود دارد.

2.    دین بودا(Boda) که بعدا از هند رانده شد و در نواحی خاور دور منتشر گشت و امروزه پیروان زیادی دارد.

مؤسس دین جین:

در حدود سال 599 ق.م در ناحیه ای که اکنون به نام «بهار» معروف است . در خانواده ای از طبقۀ کشتریه (اشرافی) کودکی متولد شد که بعد «مهاویره» به معنی «پهلوان بزرگ » شهرت یافت. دینی بنا نهاد که به نام دین «جین» آن هم به معنی پیروز است.

وی در 30 سالگی دنیا را ترک کرد و پس از ریاضت های طولانی به حقیقت دست یافت.

جین یک دین باستانی است که نکات مشترکی با دین بودا دارد . ماهاویرا (Mahavira) شاهزادۀ هم عصر سیذارتا ، آیین جین را به منظور اصلاحاتی در آیین هندو پایه گذاری کرد.  ماهاویرا معتقد بود برای دستیابی به نیروانا، انضباط سخت تر و دقیق تری لازم است.

تعالیم دین جین:

به عقیده جین راه رستگاری بر 2 اصل قرار دارد :

1.    ریاضت کشی

2.    اهیمسا(Ahimsa) یعنی خودداری از آزار موجودات جاندار

هر مؤمنی در دین جین می بایست به عنوان تکلیف عهد کندکه:

1.    هیچ موجودی را نکشد.

2.    دروغ نگوید.

3.    چیزی که به او داده نشده نگیرد.

4.    عفیف (پرهیزکار) باشد و به لذتهای جسمانی پشت پا بزند.

5.    از هر گونه دلبستگی اندک یا بسیار به مال دنیا بیزاری کند.

کشاورزی دردین جین حرام است ، زیرا در هنگام کشت و زرع ممکن است موجود جانداری کشته شود. آب آشامدنی را از صافی می گذرانند که مبادا حشره ای نابود شود. دهان خود را می پوشانند که در هنگام تنفس موجود ذره بینی هوا کشته نشود. هرگز حیوانی را قربانی نمی کنند. حتی بیمارستان می سازند واز حیوان نیزپرستاری می کنند. گاندی رهبر هند سخت شیفته تعالیم دین جین بود ، با یک لنگ خود را می پوشاند و اصل اهمیسا را سر مشق خود قرار داده بود. تعلیمات دین جین در کتابی به نام (آگاماس،Agamas) که به معنی پندار است ، گردآوری کرده اند.

پیروان جین کم تر از یک درصد جمعیت هندوستان را تشکیل می دهند و عمدتاً در ساحل غربی در ناحیه بمبئی تمرکز یافته اند. جوامع کوچک پیروان جین از نظر اقتصادی بسیار موفق هستند ، زیرا تکالیف دینی آن ها باعث شده است مشاغلشان به بانکداری ، تجارت و سایر مشاغلی که معمولاً درآمد خوبی دارند ، محدود شود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ساعت 22:26  توسط هدی | 
سلام به دوستان خوبم :

من امروز  با استاد هندی ام کلاس داشتم.اگر شما دوستان سوالی درباره هندوستان دارید بپرسید .

من چیزهای جدید یاد گرفتم که سر فرصت به شما خواهم گفت.

این لباس پنجابی است نه هندی

این لباس پنجابی است نه هندی . درضمن कुत्ता

 که به معنی سگ و همیشه مذکر می آید و به صورتकुत्ती مونث نمی آید چون حرف بدی و هندی ها آن را فهش می دانند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:30  توسط هدی | 

HINDI

ENGLISH

فارسی

धन्यवाद

thank you

متشکرم

गुरु

teacher

معلم

हाँ

yes

بله

नहीं

no

نه ،نخیر

जी हाँ

yes

بله

जी नहीं

no

نه

हाँ जी

yes

بله

 नहीं जी

no

نه

नमस्ते

Hello!; Goodbye!

سلام ،خداحافظ

शुक्रिया

thank you

متشکرم

मैं

I

من

तू

You

تو

तुम

You

شما ،تو به احترام

वह

He, she, it, that

آن

हम

We

ما

आप

You

شما

यह

This

این

वह

That (demonstr.)

آن

ये

These

اینها

वे

Those

آنها

मेरा

My

 مال من

तेरा

Your

مال تو

तुम्हारा

Your

مال شما

उसका

His

مال او

हमारा

Our

مال ما

आपका

Your

مال شما

उनका

Their

مال ایشان

नाम

Name

 نام

पानी

Water

 آب

घर

House

 خانه

लडका

Boy

.پسر

लडकी

Girl

 دختر

बिल्ला

Tomcat

گربه مرد

बिल्ली

Cat

  زن گربه

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم تیر ۱۳۸۹ساعت 22:2  توسط هدی | 

 

Modal Verbs افعال وجهی

  Can: به معنی توانستن دارای ارزجاع زمانی حال و اینده می باشد.

(1). Can /be able to/ = sakna (सकना)توانستن
Verb stem + SAKNA/ सकना (sakta/sakte/sakti/sakti~) + To be (hona, conjugeted) = Can + Verb

मैं हिंदी में लिख सकता हूँ.

I can write in Hindi.
मैं हिंदी कुछ कुछ बोल सकता हूँ.

I can speak a very little Hindi.
मैं वह नहीं समझा सकता हूँ.

 I cannot explain that.
लडकी अच्छी रोटी कर सकती हैं.

The girl can make tasty bread.

 

Must

: به معنی لابد ، قطعاً ، یقیناً ، مطمعناً ، حتماً برای استنتاج (نتیجه گیری ) از عملی در زمان حال و آینده به کار می رود.

به معنی باید یا مجبور بودن و حالت امر و اجبار و قانون را در زمان حال و آینده می رساند.

 

 

 (2). Must (to have to) باید

मुझे जाना हैं.

(to me / to go / is) = I have to go.
तूझे खाना हैं.

(to you / to eat / is) = You have to eat.
भरात में हमको हिंदी बोलना हैं

 (India in / to us / hindi / to speak / is) = In India we have to speak Hindi.

(3). Need (Chahie - चाहीए) احتیاج داشتن ، نیاز داشتن .

मुझे जाना चाहीए

I need to go.

मुझे पानी चाहीए.

I need water.

(4). Want (chahna = चाहना) خواستن ، نیاز داشتن
Use the same way as "to can":

Verb stem +CHAHNA / चाहना (chahta/chahte/chahti/chahti~) + To be (hona, conjugeted) = Want to + Verb

मैं जाना चाहता हूँ.

I want to go.
वह खाना चाहता है.

He wants to eat.
हम हिंदी सीखना चाहते हैं

We want to learn Hindi.
मैं चाबल चाहता हूँ.

 I want rice.

 

 

سوالات؟

 

क्या (kya) = What?
कौन (kaun) = Who?
कहां (kaha~) = Where?
क्यों (kyo~) = Why?
कैसा / कैसे / कैसी (kaisa/kaise/kaisi) = How?
कितना / कितने / कितनी (kitna/kitne/kitni) = How much?, How many?

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:2  توسط هدی | 

 

3 هندو، هندوئیزم ، هندئیسم :

هندوئیسم قدیم ترین آیین زندۀ جهان است. اگر هندوئیسم را نوعی شیوۀ زندگی تعریف کنیم شاید بهتر از این باشد ان را دین بخوانیم. اگر که اولین ریشه های هندوئیسم در ما قبل تاریخ گم شده است ، مشخص که رسوم ودایی امروز این آیین طی هزارۀ دوم قبل از میلاد از مهاجمان آریایی چادرنشین که با دراویدهای ساکن درۀ رود سند در هم آمیخته ، گرفته شده است . هندوئیسم چنان از گوناگونی و تنوع برخوردار است که می تواند با یکتاپرستی ، چند خدایی ، و کفر تطابق کند .

ریشۀ واژۀ هندو(ایندو) است که نام سانسکریت رود سند است . اروپاییها و نه ساکنان هندوستان نام هندو را به آیینی دادند که استادان بومی آن را ساناتانا- دارما (Sanatana-Dharma) ، تکلیف الهی می نامیدند. 2 اثر مهم مذهبی هندو

1.    مهابهاراتا

2.    رامایانا

دو اثر که به صورت شعرهای حماسی هستند ، اساس اخلاقی هندوئیسم را در قالب داستان هایی شرح می دهند که چنان خوب روایت شده اند .2 ص73

اصول دین هندو عبارت اند از اعتقاد و احترام به کتاب های باستانی و سنت های دینی برهمانان و پرستش خدایانی که ظهور آنها در دوره های قدیم عقیده دارند.

اعتقاد به تناسخ و رعایت مقررات طبقات اجتماعی در معاشرت و ازدواج ، همچنین احترام به موجودات زنده ، مخصوصاً گاو از اصول آن دین است .

همگان میدانند که گاو در هندوستان مقدس شمرده میشود ، اما بساری از غربی ها گمان میکنند که این تقدس به معنای آن است که هندی ها گوشت گاو نمی خورد . اندیشه آزار دادن گاوها ، از جمله نکشتن آنها برای تهیه غذا از نظر هندوها بسیار مهم است ، ولی مقدس بودن گاو از نظر هندوها به دلیل تعریف آنها از قداست است.

یکی از اولین نکات اخلاقی در هندوئیسم پاکی روه است که برای دستیابی به اهداف برتر هندوئیسم ، یعنی رهایی از چرخۀ تناسخ ، لازم است . این پاک بودن ، هم جنبه های مادی و هم جنبه های معنوی را شامل می شود و شیر- شیر سفید ، پاکیزه و دست نخورده – یکی از مواد خالص و پاک است که به طور منظم در تعدادی از آیین های مذهبی هندو مصرف می شود. گاو که این این شیر را تامین میکند به همین دلیل مورد احترام است و سرتاسر هند از آن محافظت می شود که به دلیل پاکی آن و تجسم تقدس مادر بودن و باروری است.  مجسمۀ آن را در منازل و معابد و میادین شهرها نصب می کنند. هنگامی که گاوی می میرد ،آن را با مراسم مذهبی به خاک می سپارند.نوشیدن ادرار گاو و خوردن سرگین آن برای تبرک و تطهیر درونی معمول است .

 

 متفکرین واقع بین هندو ، چنین تشخیص دادند که انسان در طول تولد های پیاپی در این دنیا همواره 4 هدف را دنبال می کرد.

ü    ناشی از امیال و آرزوهای دنیا

ü    مبنی بر ترک دنیا و زهد

مقاصد 4گانه زندگی ازین قرار است:

1.  کامهKama :(با کام فارسی یک ریشه است) و آن به معنی کامرانی و طلب لذایذ(خوشمزه،گوارا) جسمانی است که بصورت عشق نمودار می گردد. این مقصد در زندگی بشری چنان مهم است که برای آن قواعدی هم وضع کرده اندکه به نام (کامه سوتره )معروف است. در عین حال آدمی سرانجام پی خواهد برد که لذت نفسانی برای وصول به نجات کافی نیست .

2.    ارتهه Artha: آن وظایف نسبت به امور جهان است . درین مورد هم آثارقدیم هندی و از جمله در کلیله و دمنه ، مطالبی به جد یا شوخی به چشم می خورد. این امر هم مقصد وی نیست.

3.    دهرمه Dharma: به معنی شریعت و اخلاق و رفتار دینی است، که برای طالب آن یک سلسله قواعد وجدانی وضع کرده اند. و بر طبق آن انسان می باید وظایف شرعی خود را نسبت به خانواده و صنف و جامعه انجام دهد. این نیز مقصد نهایی نیست .

4.    مکشه Moksha : آن هدف غایی انسان است . عبارت است از نجات روح و رسیدن آن به مرتبه کمال که از طریق نفی تمام بدبختیهای زندگی .........مکشه همان وصول به مقام نیرواناست که بشر از تعریف آن عاجز است.

در دین برهمایی درباره خدای هندو به تور مختصر توضیح دادهایم . همین وجود 3خدا موجب پیدایش 3 مذهب شده است.

1.    برهمائیسم ،

2.    شیوائیسم ،

3.    ویشنوئیسم

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر ۱۳۸۹ساعت 14:2  توسط هدی | 

2 برهمای :

پس از آمیزش (در هزاره 1 قبل از میلاد)، اریاییها با دراویدیها و غلبه آنان بربومیان کم کم قوم آریایی به صورت نژاد برتر و غالب خودنمایی کرد. از طرفی هم در پایان  عصر ودایی روحانیان که به (برهمین) معروف اند به تدریچ دارای افکار مترقی فلسفی شده بودند و می خواستند اصل پیدایش جهان را معلوم سازند. پس اندک اندک 3 خدادر راس دیگر خدایان قرار گرفتند.   

1.    خدای برهما ،(Brahma )که خدای خالق.

2.    خدای ویشنو،(Vishnu )که خدای حافظ.

3.    خدای شیوا،(Shiva )که خدای مخرب و مهلک .

برهما: برخلاف گذشته در قرون بعد کمتر مورد عبادت و پرستش قرار گرفته و در سراسرهند فقط تعدادی انگشت شمار معبد مخصوص او وجود دارد. پیروان این مذهب اندک هستندو هنوز مورد احترام همه هندوها بوده و پیکره او را به صورت پادشاهی می سازندکه4 سر دارد و به خواندن دعا مشغول است.

ویشنو: که معروف ترین آین خدایان است به صورت خدایی با 4 بازو تصویر می شود که معمولاً روی تختی آرمیده است و هنگامی که ابلیس جهان را تهدید می کند . بیدار می شود. محبوب ترین این آوتارها راما ،کریشنا و بودا بوده است.

شیوا: یکی از مردمی ترین خدایان گانیشا پسر شیوا ست که سری چون فیل دارد ،چاق و خوشحال است و به عنوان بر طرف کننده موانع معروف است.

بسیاری از روستایان هندو ویشنو،شیوا و خدایانی را که مورد نیاز محلی هستند یا رسوم پرستش شده اند،ستایش می کنند بدون این که حس کنند یکی بر دیگری ارجح است. پیکره ای از شیوا در قالب ناتاراجا (Nataraj )که در معبد ماهابالی پورام (Mahabalipuram )واقع شده است

هندوها معتقدند که در جهان هستی حقیقت به صورت 3 خدای تجلی کرد. در دین هندو : اساطیر مذهبی برای هر یک ازین خدا همسرانی نیز قایل شده است که آنها را (شکتی) گویند.

کاست یا طبقات اجتماعی:

مهمترین اصول دین برهمایی و دین هندو همین رعایت و پذیرش قوانین نظام اجتماعی است. می باید طبقات اجتماعی اقوام هندی را شناخت. زیرا برهمنیزم بدون شناخت کاست یا طبقات اجتماعی مفهومی ندارد.

در اواخر قرن هفتم که آریاییها کاملاًبر درویدیها تسلط یافتند ، اولین امتیاز را برای خود قایل شدند و آن فرق بین نژاد خالص آریایی بود و غیر آریایی. پس از این که آریاییها سرزمینهای وسیع را فتح کردند و دولتهای تشکیل دادند ، رقابت و منازعه بین خود اقوام آریایی هم پدیدار شد ودر نتیجه 2 طبقه ممتاز بر روی کار آمدند.

1.    پیشوایان دینی یا همان برهمنان.

2.    مردان جنگی.

 اما چون مراسم دینی در اختیار برهمنهان بود اینها بر دل مردم حکومت میکردند، پس مورد توجه و احترام واقع گردیدند و امور مقدس و روحانی به این گروه اختصاص یافت. سرانجام 4 طبقه اجتماعی و یا کاست بوجود آمد.

1.    برهمنان که شرحش گذشت.

2.    طبقه کشتریه (Kshatryas) که همان طبقه جنگجویان و شاهزادگان و سپاهیان

3.    وایسیه ها (Vaicyasa) که هما ن طبقه کشاورزان و بازرگانان و خرده مالکانی

4.    شودرا (Coudras) که همان طبقه صاحبان حرفه و پیشه وران و کارگران.

 

2) این گروه از افرادی تشکیل می شد که نسب آنها به خانواده های اصیلی تعلق داشت که در جنگها با بوبیان شرکت داشتند.

3) بیشتر به کشاورزی اشتغال داشتند ، اینها هم از نژاد آریایی بودند.

 (4این گروه که معمولاً دو رگه بودند و از نژاد غیر آریایی و از نسلهای مختلف ترکیب یافته بودند .

در خارج از 4 طبقه گروهی از افراد پایین و پست جامعه قرار دارند که اصولاً جزه طبقه ای به حساب نمی آیند و از نژاد غیر آریایی هستند.

این گروه که اصلاح به نام (پاریا) Parias یا(نجس معروف هستندواز حقوق اجتماعی محرومندهر چند که گاندی اینها را (هاریجان Hurigan) یا بنده خدا نامید و قوانین هند هم این گروه را به عنوان شهروند هندی به رسمیت شناخت .

کتب مقدس برهمایی:

کتب مقدس ودا را به نفع خود شرح و تفسیر کردند و آنرا (برهمنه Brahmana ) نام نهادند. این کتاب نماینده مرحله 2 از رشد معتقدات مردم هند است ، زیرا درین مرحله از پرستش طبیعت به خدا متوجه می گردند. مجموعه برهمنه به زبان سنسکریت نوشته شده و قبلاًسینه به سینه محفوظ داشته اند . 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم تیر ۱۳۸۹ساعت 10:17  توسط هدی | 

1ودایی:

ادیه و آیین های در مجموعه ای به نام وداها (Vedas) به معنای دانش ، به زبان سانسکریت گرد آمده است و به آن شروتی (Sruti) یعنی وحی و الهام و علوم مقدس موروثی لقب می دهند. پژوهشگران تاریخ تصنیف وداها را بین 1400 تا 1000 ق.م. می دانند، و بر این اساس سالهای 1500 – 800 ق.م را دوره ودایی می خوانند.

4 ودا وجود دارد ،

1.    ریگ ودا (Rig-veda) یعنی ودای ستایش؛

2.    یجور ودا (Yajur-veda) یعنی ودای قربانی ؛

3.    سام ودا(Sama-veda) یعنی ودای سرودها ؛

4.    اتهروودا(Atharva-veda) یعنی ودای اتهروان .

ریگ ودا :هر قطعه را به هندی قدیم منتره گویند. از هزاره 2 قبل از میلاد ، تالیف شده است. و شامل یکهزار و بیست وهشت سرود است. این کتاب هم جنبه فلسفی و سرود هایی درباره خدایان متعدد در آن آمده است . ریگ ودا به 10 (ماندالا) تقسیم نموده اند. و غالباً هر بخش به مولفی نسبت می دهند که به آن  مولفی (ریشی) Riahi می گویند.

قدیمترین سند قوم آریایی است ، شامل مناجاتهایی است .   

1.    خدای پدر (دیوس پیتار ) ، که خدای آسمان

2.    خدای مادر (پریتیوی ماتار) ، که خدای زمین

3.    خدای میترا (مهر یا میتره ) ، که خدای فضایی

4.    خدای ایندرا، که خدای رعد وبرق وطوفان وجنگ .

5.    خدای وایو ، که خدای باد و حامل نسیم خوش .

یاجورودا: بیشتر منثور است ومطلب آن از ریگ ودا گرفته است و به قصد تلاوت در تقدیم قربانیهاو قربانی کردن تدوین شده است. ساماودا سرود هایی است موزون که در موقع قربانی و نیاز شراب سوما خوانده می شده است.

آتارواودا: مشتمل است برمقداری افسونها واورادو کلمتی به قصد سحر و جادو . صورت ابتدایی ترین اندیشه های دینی درین به وضوح دیده می شود. آین کتاب جدیدترین بخشهای وداها می باشد. و زمانی تالیف شده است که قوم آریایی کاملاً با دراویدیها اختلاط پیدا کرده بودند . بنابرین محتویات آمیخته ای است از عقاید آریایی و درویدی . موضوعاتی مربوط به طب هم دیده می شود.چنانچه در هند خدای آگنی و در ایران آتر خدای آتش بود.

متن وداها عبارت است از منترها (Mantaras) یعنی اورادی در ستایش گناهان و غیره

مانو نیای اساطیری قبیله (یا مکتب )مانوه برهمنان نزدیک دهلی بود و او را به هیات پسر خدا نشان می دادند، در حالی که قوانینش رااز خود برهما می گیرد.

 فرهنگ و تربیت ودایی:

حدود قرن 6 ق . م در اوج اقتدار روحانیون هندو یعنی برهمنان ، نظام طبقاتی شدیدی پزیرفته شد که مدت 2500 سال سایه سهمگین خود را بر کشور پهناور هندوستان افکنده بود و هنوز هم بقایای آن وجود دارد.  پژوهشگران طبقات اجتماعی را کاست (Caste) میخوانند که واژهای پرتغالی و معنای نژاد است . در این نظام 4 کاست اصلی وجود داشت:

1.    برهمنان (Brahmanas ) ، طبقه روحانیون؛

2.    کشتاریه ها (Kshatrias) ، طبقه شاهان ،شاهزادگان و جنگاوران؛

3.    ویشیه ها (Vaisyas) ، طبقه بازرگانان و دهقانان؛

4.    شودره ها (Sudras) ، طبقه کارگران؛

معاشرت افراد یک طبقه با طبقات دیگر شرعاً و عرفاً ممنوع بود ، به خصوص طبقه اخیر که هر گونه تماس ، حتی نگاه کردن افراد طبقات بالا به این گروه ، گناه کبیره شمرده می شد.

بومیان غیر آریایی هندوستان بودند که نجس ها ((Untouchables نامیده میشدند . افراد این طبقه به هیچ وجه حق نداشتند در محله های آن طبقات 4 گانه تردد کنند وهرگاه از باب ضرورت برای حمل زباله و کناسی به اماکن آنان می رفتند موظف بودند که با صدای بلند حضور خود را اعلام کنند که مبادا نگاه افراد طبقات بالا به این گروه بیفتد . در این صورت بیننده باید با غسل خود را طاهر کند.

داد وستد نیز از راه دور ، با گذاشتن پول در مکانی و تقا ضای متاع با فریاد و اختفای کامل انجام می گرفت ......

گوش دادن به تلاوت های مقدس نیز بر آنان حرام و اگر فردی از ایشان در این مورد استراق سمع می کرد، مجازات وی این بود که سرب مذاب در گوش او ریخته شود.

دین ودایی یا همان آیین آرییهای قدیم ، بر پرستش قوا و مظاهر طبیعت بوده است ، این دین از ین جهت به این نام معروف شده است که تنها اثر باقی مانده از آن روزکاران کتب مقدس (ودا) است. معنی و مفهوم (ودا) که ابوریحان در کتاب تحقیق ماللهند آن را (بیذ) یاد کرده ، به معنی علم و دانش و یا دانستن است .

در آخر آریاییها معمولاًمراسم قربانی و عبادت خود را در فضای آزاد انجام می دادند ، و معبدی نداشتند و در عصر ودایی بتی را هم ستایش نمی کردند. پیروان دین ودایی چند گانه پرست بودند .

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم تیر ۱۳۸۹ساعت 11:9  توسط هدی | 

دین در هند :

سرزمین هند نه تنها در زمینه آب وهوا و مردمان سرزمین عجایب است ، در زمینه ادیان هم سرزمین عجیبی است . تنوع و پیچیدگی عقاید در مبدا هندوییزم بسیار دامنه دار است دین هندو عبارت است از مجموعه اعتقادات و سازمانهای بیشمار و در هم آمیخته ای که از زمان پیدایش وداها به ظهور رسیده و تا کنون هم ادامه دارد . ادیان هند از قدیم تا کنون تحولات گوناگونی به خود دیده است. آیین قوم آریایی هندوستان برهمایی (Brahmanism) بود. قوم آریایی هندوستان سانسکریت (Sam – skrita) یعنی خوش ترکیب خوانده می شود که بازبان آوستا یی همچنین پارسی باستان و زبانهای اروپا یی خویشاوند ی دارد و این خویشاوندی کمک زیادی به دانش زبان شناسی کرده است.

 بنابراین می توان آن را درچند بخش جداگانه مورد مطالعه قرار داد :1). ودایی ، 2).برهمایی،(برهمنیزم) ،3). هندو(هندوئیزم)(هندوئیسم)،4). جین(جینیسم)، 5).بودا(بودایسم)، 6). سیکها ، 7). اسلام،8).  مسیحیت،9). زردشت

تنوع زیستی ، جغرافیایی و آب وهوایی: 150 میلیون سال پیش ، سرزمینی که امروز هندوستان نامیده می شود،چهره ای کاملاً متواوت با امروز داشت . در آن زمان هندوستان جزیره ای به وسعت یک قاره بود که در اقیانوس هند، پایین گستردۀ وسیع خشکی آسیا قرار داشت.

در محل اتصال هندوستان به آسیا ، چین خوردگی هایی در سطح زمین ایجاد شده که رشته کوه های هیمالیا ، بلند ترین رشته کوه جهان ، را پدید آورده است . ارتفاع خیره کننده و مسیر طولانی این کوه ها سبب شده که این منطقه نقطۀ آغاز بررسی های جغرافیایی هندوستان باشد. این کوه ها چنان عظمتی دارند که مستقیماً عامل شکل گیری بخش عمدۀ الگوهای آب وهوایی حاکم بر شبه قارۀ هند هستند. هر سال به مدت چند ماه، جبهه های  هوایی اشباع از رطوبت به نام مانسون از روی اقیانوس هند به سمت خشکی می ورزند . کوه های هیمالیا چون دیدار مرتفعی سد راه این جبهه ها ست و سبب میشود تمام بار رطوبتی آنها به شکل باران های سیل آسا بر شبه قاره ببارد.

زبان: خارجی ها معمولاً این پرسشرا مطرح میکنند که چگونه ممکن است کسانی که نمیتوانند با هم ارتباط برقرار کنند در قالب یک ملت باقی بمانند.؟ در سرزمینی که 15 زبان رسمی و بیش از 1600 زبان غیر رسمی و گویش وجود دارد . در سال 1997 در یک پزوهش در مجله ملی ایندیا تودی معلوم شد که هندی ها خواستار یک زبان مشترک داشته باشند. اما تنها زبانی که ممکن است بتواند این ویژگی را بیابد زبان هندی است . هندی های تحصیل کرده انگلیسی را زبان 1 است . تعدادی زیاد زبان انگلیسی به عنوان زبان2 استفاده می کنند.

 (1). مثلا حرف (ه) در در برخی از واژه های پارسی در برابر حرف (س) در سانسکریت قرار دارد:مانند واژه (هند) در برابر (سند) (Sindhu) و مانند (هومه) ، گیاه مقدس زردشتیان که معادل (سومه) (Soma) ، گیاه مقدس هندوان است  

 

+ نوشته شده در  جمعه چهارم تیر ۱۳۸۹ساعت 11:24  توسط هدی | 
 

अंक   =  عدد

११     १२    १३     १४      १५     १६    १७        १८     १९     २०

ग्यारह बारह तेरह चौदह पन्द्रह सोलह सत्रह अठारह उत्नीस बीस

 

قـیـیـارَََََََََََََََََََََََه   بـارَََََََََََََه   تِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـرَََََََََََََََََه   چـَََََََََََََودَََََََََََََََََه  پََََََََََََََََََََََََََـنـدرَََََََََََََََََََه  سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـلـَََََََََََََََََـه  سََََََََََََََََََََََََـتـرََََََََََََََََََََه  اَََََََََََََََََتـهـارَََََََََََََََََََه  اوتـنـیـیـس  بـیـس

 

२१      २२    २३      २४      २५      २६         २७        २८     २९       ३०

इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अठाईस उन्तीस तीस

 

ایـکـکـیـیـس بـاایـیـس تِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ایـیـس چَََََََََََََََََََََََـوبـیـس پَََََََََََََََََََََََََـچـچـیـیـس چـِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبـبـیـیـس سـاتـتـاایـیـس اَََََََتـهـاایـیـس اونـتـیـیـس تـیـیـس

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:49  توسط هدی | 

 

 هواپیما   =    हावई जहाज़  

घोड़ा = اسب

दौड़   =  می دود

बैल   = گاو

नाच = رقص

 

 

  लडकी और घोड़ा

घोड़ा  और    लडका

 लडकी और हावई जहाज़

और  हावई जहाज़   लडका

घोड़ा पर  लडकी

 हावई जहाज़ पर लडकी

हावई जहाज़ पर  लडका  

  घोड़ा में  लडकी

हावई जहाज़ में लडकी

हावई जहाज़ में  लडका 

    घोड़ा के नीचे  लडकी

हावई जहाज़ के नीचे लडकी

हावई जहाज़ के नीचे  लडका    

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 10:59  توسط هدی | 

فارسی

تلفظ

هندی

فارسی

تلفظ

هندی

فارسی

تلفظ

هندی

اسب

کهورا

घोड़ा

قاشق

چَمـَّچ

चम्मच

چاقو

چـِهوریی

छुरी

دویدن

دَ ُر

दौड़

پول خُرد

پـِیسا

पैसा

دل

دیل

दिल

گاو

بَ ُل

बैल

خیاط

دَرزیی

दर्ज़ी

اطاق

کـَمرا

कमरा

رقص

ناج

नाच

لباسشو

دُبیی

धोबी

پول

روپیا

रुपया

درست

تهیک

ठीक

فرستادن

بـِهـِجنا

भेजना

صداکردن

بولانا

बुलाना

صبر کردن

تَهَرنا

ठहरना

بفرست

بـِهـِجُ

भेजो

صداکن

ولااُ

बुलाओ

 

فارسی

تلفظ

هندی

فارسی

تلفظ

هندی

فارسی

تلفظ

هندی

لحظه  و هنگام و دم

لامها

लासहा

احتیاط

سونیتی

सुनीति

قـیـمـت

دام

दाम

پرواز

اور

उड़

 ورزشکار ها

کهیلاریین

खिलाड़ियों

 

قـیـمـت

کـیـیـمَـت

कीमत

سال

سال

साल

کلید

چـابـیـی

चाबी

 مادر

مـان

माँ

ماهی

مچهلی

मछली

مسجد

مَـسـجـیـد

मस्जिद

 مادر

مـاتـا

माता

به اهستگی و آهسته و آرام  و یواش

هًله

हौले

مَـنـدَر

پرستشگاه،معبد هندی

मन्दर

 پدر

پدر(به احترام)

پـیـتـا

پـیـتـاجی

पिता

पिताजी

 

خانوم

موهیلا

महिला

ریـیـتـی

رسم،سنت

रीति

 بابا

باپ،باب

बाप,बाब

آقایون

ورٌشه

पुरूष

ماهی

مچهلی

मछली

جنگل

جَـنگـَـل

जंगल

 

دوستان در هندی بعضی کلمات مورد احترام است. مانند: مادر که به صورت زیر می نویسند:

माँ .

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 10:48  توسط هدی | 

      مهببتین    मोह्ब्ब्तें    

سونی سونی آکیو والی   आंखों  वाली  सुनी  सुनी

 دل  ده  جایا  ده  جا تو گالی   दिल  दे  जाया दे जा  तु  गली

 سونی سونی آکیو والی   आंखों  वाली  सुनी  सुनी 

 دل ده جایا ده جا ره همکو تو گالی      दिल दे जाया  दे   जा रे  हमको   तु  गली             

هم تره دیوانه هه      हम तरे दिवाने है

هم عاشق مستانه هه 2      हम आशीग मसताने है

جوتی جوتی با تیوواله      चुती चुती बात्यिओवाले  

       بولی صورت دل کی همه کاله 2   बुली सुरत दिल  कि है काले

یه عاشق لوت جانه هه    यह  आशग  लुत जाने है

  دل سب که توت جانه هه  2 दिल सब के तुत    जाने    है

        جاگوریه   जागुर ये 

    جوکرله       जुकर ले

پورابدن ترا رنگ دیا   पुरा बदन तरा रनग दया      

 

دوستانबात्यिवाले به جای کلمه که پرنگ است این کلمه قسمت دوم فقط  

 o  او  =  ो نوشته می شود.باتیو     बात्यिो     نه    باتییو غلط     बात्यि  यो               

 बुली = نجیب. आंखों  वाली  = چشم های قشنگ.काले = سیاهه

اشاره به جشن رنگ ها دارد که این آهنگ در آن روز اجرا می شود و در روز رنگ ها همه مردم به سمت هم رنگ می پاشند.

 معنی شعر

تو با اون چشم های قشنگت اگر دلتو به ما بدی یا اگر به ما بی اعتنایی کنی..

تو با اون چشم های قشنگت اگر دلتو به ما بدی یا اگرهم به ما توجهی نکنی.

         به هر حال ما عاشق تو هستیم      ما مست عشق تو هستیم  

دروغگو .  آهای دروغگو      صورتت نجیب و ساده است ولی قلبت سیاه است.

 این عاشق ها دزد هستند. آنها می توانند قلب هر کسی رو بشکنند.

برو دختر هر کاری که دلت می خواد بکن      همه لباسها رنگی می کنم.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 1:16  توسط هدی | 

جمله سازی:

دختر دارد می پرد.

कुद = می پرد

دختر دارد می دود.

दौड़  = می دود

بقیه جمله ها هم به همان روال خوانده می شوند.

 

लडकी कुद रही है।

लडका कुद रहा है।

घोड़ा कुद रहा है।

कुत्ता कुद रहा है।

औरत कुद रही है।

बैल कुद रहा है  

औरत और आदमी कुद रहे है।

 

लडकी दौड़ रही है।

लडका दौड़ रहा है।

घोड़ा दौड़ रहा है।

कुत्ता दौड़ रहा है।

औरत दौड़ रही है।

बैल दौड़ रहा है।  

औरत और आदमी दौड़ रहे है।

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم تیر ۱۳۸۹ساعت 10:44  توسط هدی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
هدف من از ایجاد وبلاگ این است که آن چه را که خود یاد گرفتم به دوستان علاقه مند به هندوستان آموزش زبان آن کشور رابیاموزم.

سلام به دوستان
خواهش می کنم نظر فراموووووووووش نشه ونظر خصوصی و تبلیغ دیگه قبول نمی کنم..

پیوندهای روزانه
سرزمین رویا
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
آرشيو
پیوندها
مسافری از هند
آموزش زبان اردو
شاهرخ خان
یکی بود یکی نبود
فقط هندوستان
هند باور نکردنی
فقط حقیقت
دنیای هستی
آواش شاپ
هندوستانt
هند
اخبار هندی
مجموعه داستانهاي متفاوت
همه چیزاز سینما هندوستان
فیلم و عکس هندی
...::FILM::...
(تفریحستان)
خاطرات فرید
شبکه خبر هند
دیکشنری
اموزش زبان فارسیPersian Language फ़ारसी भाषा
آموزش زبان هندی1
هند1
زبان هند
چاپ و نشر آفرینندگان از سرمایه گذاری
हिंदी कहानियाँ
جهاد دانشگاهی
باشگاه جوانان شیعه و مسیحی
اس ام اس عاشقونه
قرآن هندی
firdausdiary
درمان با قرآن कुरान के साथ उपचार
वैज्ञानिक चींटियों में कुरान के चमत्कार
قرآن
تجربه های من از کشور هند
लोकप्रिय محبوب
آموزش زبان هندی2
एक नदी क�� तरह शांति
.insighttvnew
news.jagranjunction
پلیمر امیدیه
همشهری
راگا
نمی دونی ؟؟ بیا تا بدونی
قرآن1
قرآن2
فارسی سیکھیں
اخبار اردو
بزرگترين مرجع دانلود
rachanaka
kitne log
پیام نور
کافه
قدس گشت
nirantar حتما ببینید.
من و با شهرک اخبار آنلاين
مدیریت امورفرهنگی
نام های اصیل ایرانی
احادیث 14 معصوم
ششهر سرگرمي و دانلود
هند3
. हिंदी कुंज آلاچیق هندی
دانشگاه حیدر آباد
# علوم الله #
# بهترين هاي هک اينجاست #
(لینک باکس سارینا جون)
اخبارIBN
آموزش زبان انگلیسی
خطرات روزانم با مردمه
ایم یاساموزیک
कहानी संग्रह مجموعه داستان
شبکه خبر( ایران)
मानस खत्री manas khatri
राजसमन्द से एक हिंदी वेबसाईट , وب سایت هندی
हिंदी लोक قوم هندی
سیگنالهای پراکنده
هند3
الکترونیکی کتاب
चुटकुले جوک
معراج _سوم5 (اسما)
وبم
★ آنلاین ترانه گوش بدید ★
.:: طنزٍ،عشق +18 ::.
ملکوت
GGA
دانشگاه جامع علمی کاربردی
بانک ملت
بانک پاسارگاد
بانک پارسیان
خرده حرف های از عشق
آموزشی تفریحی روانشاد
पहेली /puzzle پاژل
पहेली /puzzle پاژل2
एक नयी पहेली یک پاژل جدید
عکس هندی
آموزش زبان هندیहिंदी भाषा शिक्षण
اخبار بالیوود
प्रमुख
روم
زبانکده
آهنگ های هدی
سفر به هند
عمو اشین در سفر به هند
نظریه های جامعه شناسی
امور فرهنگی
آموزش زبان هندی
برچسب تصاویر
آقا محمد کد موزیک
گانا شوی هندی
طالع بيني ازدواج
دانلودفیلم هندی
خرده حرف هایی از عشق
دلی که شکستم
مجله بالیورد
تصاویز متحرک
آمار وبلاگ
5 اندیش
تاریخ باستان
دانشگاه عصر دانش
हक और बातिल
بانک تجارت
قبول می کنم
بهونه
اردو سپیدار
کانون زبان پارسایان
بازیگران هندی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

آمار وبلاگ

  • کاربران آنلاین :

  • بازديدها :

آمــوزش وبــلاگ نویسی

Top java codes